Hero: Akagi no Ishi wo Tsugu Otoko - Chapter 63: Fate

All chapters are in Hero: Akagi no Ishi wo Tsugu Otoko